Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zmizelá Libeň

libeňské korzo Libeňské korzo
Pohled na hlavní libeňskou Palackého (dnes Zenklovu) třídu. Vlevo tzv. Stará škola, kde měl do roku 1894 sídlo libeňský obecní úřad.
(foto z r. 1900)
 elznicovo nám.Elznicovo náměstí

Pohled na Primátorskou třídu (dnes Zenklovu) v Libni. V popředí betonový most, Vedle něj, směrem po vodě, postaveno v r. 1909 souvislé přemostění Rokytky v délce 99,30 m, v jehož prostoru (dříve Světově nábřeží, dnes Elznicově náměstí) bylo zřízeno libeňské tržiště.

elnitzovo nám.Most přes Rokytku

V popředí první betonový silniční most v Čechách z r. 1896, lemovaný z obou stran bohatou balustrádou. Most přes Rokytku vybudován podle projektu A. Loose. Vpravo budova libeňské secesní sokolovny postavené v l.1909-1910 podle projektu Matěje Blechy.
(foto z 30. let 20. století)

usedlost č. kratochvílaUsedlost Č. Kratochvíla
Bývalá usedlost Č. Kratochvíla s tzv. Hořejší hospodou (vzadu vpravo), která byla zbourána při rozšiřování hlavní silnice (u ul. Stejskalovy). Odkoupena byla libeňskou obcí r. 1886.
(foto z konce 19. století)

světův statekSvětův statek

Dřívější Světův statek, na jehož místě byl postaven činžovní a obchodní dům Svět (na dnešním Elznicově nám.).

palác světPalác Svět

Pětipatrový činžovní a obchodní dům se dvěma suterény s biografickým sálem, v přízemí obchodní místnosti, v prvním patře restaurace, kavárna a herna. Objekt postavený v letech 1932 – 1934 pro Ladislava Světa na místě staré usedlosti.

tržiště s hasičskou věžíTržiště s hasičskou věží

Staré libeňské tržiště před obecním dvorem s hasičskou věží, zřízené v r. 1895 v místech dnešní sokolovny v Zenklově ul. Trhy v Libni byly zavedeny r. 1877.
(foto z počátku 20. století)

hostinec u deutschůHostinec U Deutschů

Bývalý hostinec se slavným divadelním sálem, zřízený v r.1848 manželi Františkem a Marií Deutschovými. Význačné místo libeňské kulturní a spolkové činnosti (např.v r.1884 zde byla ustanovena Tělocvičná jednota Sokola v Libni). Stával na rohu ulice Na hrázi a Zenklovy do r.1903. Na jeho místě byl v r.1904 postaven Čapkům módní dům (dnes Česká spořitelna) a nový hotel rovněž s divadelním sálem (dnes Divadlo Pod Palmovkou).

stará školaStará škola

Postavena byla v letech 1828 – 1830 naproti Libeňskému zámku. Od roku 1885 až 1894 zde měl sídlo libeňský starý úřad. Stavba byla odstraněna v roce 1907, kdy byla provedena severní přístavba vedlejší školy „Na zámku“.

 

usedlost kuchyňkaUsedlost Kuchyňka

Typická viniční a zahradní usedlost na pražském předměstí (v dnešní ul. Květinářské). Stala se častým výletním místem Pražanů. Hlavní jednopatrová budova z 18. století s bočním přízemním křídlem byla na počátku 19. století empirově přestavěna.

 

libeňská pouť
libeňská pouť

Libeňská pouť
Pohled na libeňskou pouť od kostela sv. Vojtěcha.
(foto z . 1938)

 

pohled od kostela sv. vojtěchaPohled od kostela sv. Vojtěcha na část horní Libně

Na obzoru vlevo Pražská vychovatelna a škola na Korábě. Vpravo vodárenská věž v Davídkově ulici. Dnes v popředí hřiště SK Meteor a vpravo část budovy ÚMČ Praha 8 (tzv. bílý dům).
(foto z r. 1938)

 

hurtovo železářstvíHurtovo železářství

Hurtovo železářství na hlavní libeňské třídě (dnešní Zenklově). Vpravo část paláce Svět.
(foto z r. 1934)

 

židovské město - voctářova ul.Židovské město – Voctářova I.

Bývalé nejstarší domy židovského města z Voctářovy ulice. Vlevo dům z r. 1840 a další z 2. pol. 17. stol. Odstraněny byly v roce 1958 – 1959. Za nimi vlevo začíná ulice Koželužská (dř. Riegrova). Vpravo dům V. Šimůnka z r. 1846 (zbouraný v r. 1978).
(foto 50. let 20. století)

 

židovské město - voctářova ul. ii.Židovské město – Voctářova II.

Blok nejstarších židovských domů ve Voctářově ulici z 2. pol. 17. století a z roku 1840. Vpravo začíná ulice Koželužská. Domy byly odstraněny v 50. letech 20. století.
(foto 50. let 20. století)

 

židovské město - koželužská ul.Židovské město - Koželužská

Poslední dodnes stojící dům starého libeňského ghetta z 1. poloviny 18. století. Naproti němu dnes stojí administrativní budova Metrostavu.
(foto z 50. let 20. století)
starý židovský hřbitov
Starý židovský hřbitov
Starý židovský hřbitov v Libni ve Vojenově ulici založený v 16. století (čp. 602). Náhrobky pocházejí již ze 17. století, většina z 18. a 19. století. Rozkládal se zhruba na trojúhelníkovém území mezi Libeňským mostem, bývalým nádražím Dolní Libeň a Vojenovou ulicí. Pohřbívat se zde přestalo v r. 1892, kdy byl založen nový židovský hřbitov v Davídkově ul. Část hřbitova zanikla při stavbě nádraží Dolní Libeň v r. 1877 a další pak při výstavbě východního předmostí Libeňského mostu v roce 1965, kdy převážná část hrobů byla zasypána. Dnes hřbitov připomínají jen zbytky hřbitovní zdi.
(foto z konce 19. stol.)

koníčkování na vltavě

Koníčkování na Vltavě
V pozadí Libeňský ostrov.
(foto z 20. let 20. století)

 

provizorní mostProvizorní most

Dřevěný pilotový most mezi Holešovicemi a Libní, přenesený a zde postavený v roce 1903. Sloužil až do roku 1928, kdy jej nahradil nový most Baxův (dnes Libeňský), postavený v letech 1924 – 1928.

 

zámecký pivovar


Zámecký pivovar

Část areálu bývalého zámeckého pivovaru s hasičskou běží, v době tzv. německé povodně.
(foto z r. 1940)

 

malý mlýnMalý mlýn

Snímek pořízený při tzv. německé povodni v roce 1940. V popředí již dnes zbořený Malý mlýn v ohbí Rokytky. Za ním severní zástavba na Holého náměstí. V pozadí vpravo část bývalého libeňského anglického pivovaru s komínem.
(foto z r. 1940)

 

válečný krytVálečný kryt

Výstavba válečného krytu přibližně v místech dnešní budovy ÚMČ Praha 8, tzv. bílého domu.
(foto z r. 1940)

 

braunerova ulice


Braunerova ul.

Průhled Braunerovou (dříve Mikovcovou) ulicí směrem na tramvajovou zastávku U Kříže.
(foto z r. 1945)

 

hostinec u staré basyHostinec U Staré basy čp. 452

Nárožní jednopatrový Kondelíkův dům s hostincem „u Libušáku“, později „U staré basy“ postavený libeňským stavitelem A. Wertmüllerem v r. 1895. Stával na rohu Kandertovy a Zenklovy ul. Odstraněn byl v 70. letech 20. stol. z důvodu výstavby železniční trati tzv. holešovické přeložky.
(foto asi z 60. let 20. století)

 

primátorská a zenklova ulicePrimátorská a Zenklova

Nízkopodlažní zástavba odstraněna převážně v souvislosti s výstavbou tzv. holešovické přeložky v 1. pol. 70. let 20. století. Vlevo začátek Horova (do r. 1940 Tyršova) náměstí. Vpravo původní hotel U Jeřábků.
(foto z r. 1944)

 

jungmannův důmJungmannův dům

Snímek z ulice Primátorské vlevo a dnešní Zenklovy (dříve Fügnerovy) vpravo. V popředí Jungmannův dům, bývalé pekařství, byl zbořen na přelomu r. 1964 – 65. Ostatní objekty byly odstraněny v souvislosti s výstavbou tzv. holešovické přeložky v 1. pol. 70. let 20. století.
(foto asi z 60. let 20. století)

 

konšelská uliceKonšelská ulice

Pohled z parku na činžovní domy v Konšelské ulici. Vlevo domy z r. 1920 a vpravo z r. 1932.
(foto asi z 50. let 20. století)

 

ohrada u konšelské uliceOhrada u Konšelské ul.

Pohled z ohrady při dnešní Konšelské (dř. Klicperově) ulici na dvorní části domů v Braunerově a Podlipného ulici. Zleva část čp. 801, 573, 563 a rohový pavlačový dům čp. 483, kde žil K. Hlaváček. V letech 1958 – 1961 byla tato oblast ulice Konšelské oboustranně zastavěna bytovými domy.

 

dům na hráziDům Na Hrázi

Původní dům Na Hrázi 24 z r. 1888, kde také bydlel spisovatel Bohumil Hrabal. Dům byl odstraněn v r.1988 v souvislosti s výstavbou metra. V těchto místech ( u dnešní stanice metra Palmovka) byla v roce 1990 k jeho poctě vytvořena tzv. Hrabalova zeď.

restaurace u karla iv.Restaurace U Karla IV.

Zenklova ul.
Jednopatrový nárožní dům s hostincem postaven v r. 1892 libeňským stavitelem J. Pilcem pro Matěje Havlíka. K rozšíření severní části (dnešního lokálu) došlo v r. 1894. Původní hostinec se nalézal v rohové místnosti suterénu a nazýval se podle majitele domu a hostinského Františka Holuba „u Holubů“. Jako jeden z mála libeňských hostinců za celou dobu své existence nepřerušil provoz a slouží původnímu účelu dodnes


Chcete-li se dozvědět více, klikněte ZDE